อนุมัติแล้ว! บ้านแนวรถไฟฟ้าของรัฐราคา 8.6 แสน – 3.5 ล้านบาท

คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกว่า 900 ล้านบาท เดินหน้าพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวรถไฟฟ้า ลำลูกกา คลองสอง พร้อมกับเคาะมาตรการเพื่อสนับสนุนการควบรวมธนาคารพาณิชย์ไทย หวังช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันระดับอาเซียน นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบอนุมัติหลักการจัดทำโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

(ลำลูกกา คลอง 2) สายสีเขียวเข้ม หมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต สำหรับผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง ในระดับราคาที่สามารถรับภาระได้ รวมจำนวน 820 หน่วย วงเงินลงทุนรวม 903.376 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินกู้ในประเทศ 814.564 ล้านบาท ซึ่งในส่วนนี้ได้มอบหมายให้กระทรวงการคลังเป็นผู้จัดหาและเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ และเงินรายได้ 88.812 ล้านบาท เพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐานในชุมชนที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับผู้มีรายได้น้อยและผู้มีรายได้ปานกลาง ที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยใกล้เส้นทางรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ในระดับราคาที่กลุ่มเป้าหมายรับภาระได้ พร้อมทั้งเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านการอยู่อาศัย และเสริมสร้างความเสมอภาคและโอกาสในการได้รับบริการโครงสร้างพื้นฐานจากภาครัฐอย่างเท่าเทียม โครงการดังกล่าวเป็นอาคารชุดพักอาศัยรวม 4 ชั้น ทาวเฮ้าส์ 3 ชั้น และบ้านแฝดเชิงอิสระ ใช้ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ระหว่าง เดือนธันวาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2564. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ sanook