ทุ่งโปรงทอง

รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว
จากพื้นที่ซึ่งในอดีตเคยเป็นแหล่งทำการเกษตรและประมงของชาวบ้านในเขตชุมชนบ้านแสมภู่ ปากน้ำ และปากแส ซึ่งมีสภาพเสื่อมโทรม ค่อย ๆ ได้รับการฟื้นฟูโดยเทศบาล ตำบลปากน้ำกระแส ร่วมมือกับชาวบ้านในพื้นที่ ปรับสมดุลให้กับผืนป่าชายเลนที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดระยอง ให้กลับมาสมบูรณ์อีกครั้ง พร้อมกับพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ควบคู่ไปกับเป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติไปพร้อมกัน เพื่อสร้างความตระหนักให้เห็นถึงความสำคัญของธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ในเขตชายฝั่ง

เพียงเดินลัดเลาะไปตามสะพานไม้ในระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร จะพบกับความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าชายเลนที่หนาแน่นไปด้วยพันธุ์ไม้หลายชนิด เช่น แสม ตะบูนดำ ลำพูน โกงกาง โปรงแดง โดยเฉพาะไฮไลต์สำคัญ คือ ทุ่งโปรงทอง ที่เกิดจากการเบียดเสียดกันอย่างหนาแน่นของต้นโปรงใบสีเหลืองอร่าม ซึ่งยามที่แสงแดดส่องปะทะลงมา จะเกิดเป็นภาพทุ่งต้นโปรงสีทองท่ามกลางความเขียวขจีของแนวโกงกางที่โอบล้อมรอบทิศ สวยงามจนกลายเป็นที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์พิกัดสำคัญของจังหวัดระยองไปในที่สุด

คำแนะนำ
– ไม่เสียค่าบริการในการเข้าชม
– เส้นทางเข้าชุมชน ไม่เหมาะสำหรับการนำรถยนต์ส่วนตัวเข้าไปจอด เพราะเป็นพื้นที่แคบและจำกัด
– มีรถสามล้อรับจ้างในชุมชน และเรือให้บริการ นั่งชมป่าชายเลนยามค่ำคืนแบบหมู่คณะ

เดินทางอย่างไร
โดยรถยนต์

จากตัวจังหวัดระยอง ใช้เส้นทางถนนสุขุมวิทไปยังอำเภอแกลง เมื่อถึงแยกปากน้ำประแสให้สังเกตป้ายจะมีเส้นทางตรงไปยังบริเวณปากน้ำประแส ซึ่งเป็นซอยข้างวัดตะเคียนงาม

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก ททท.